Mikä hanke?

Löydä kyky -hanke on tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille, joilla on esim. haasteita sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, joustavassa ajattelussa tai kapea-alaisia kiinnostuksen kohteita sekä tarvetta parantaa omia työnhakutaitoja. Autismin kirjon diagnoosia ei edellytetä, tietyt piirteet riittävät. Ryhmät (4–6 henkilö) ovat osallistujille ilmaisia ja kokoontumiset ovat noin kerran viikossa 10–12 kertaa.

Tapaamisten myötä nostetaan jokaisen työelämävahvuudet esiin ja tuodaan ne kuva- tai video-CV:ssä työnantajien mielenkiinnon herättävällä tavalla näkyville. Käydään läpi työnhaun asiakirjoja sekä harjoitellaan ja videoidaan työhaastatteluja.

Korkeakouluopiskelijoille on omat ryhmät.

Lisää tietoa toiminnasta löydät täältä.